Chúng tôi tin rằng lợi ích của kết nối được mã hóa lớn hơn sự bất tiện nhỏ khi cài đặt chương trình mới.


Sửa Wordpress bị hack mất hàng giờ, cài đặt chương trình mới mất vài phút.