Địa chỉ webmail của bạn có thể được tìm thấy gần danh sách các email. Bạn cũng có thể mở webmail.yourdomain.com (thay thế yourdomain.com bằng tên miền của bạn) và nó sẽ chuyển hướng bạn đến địa chỉ webmail tương ứng.