Làm cách nào để thiết lập ứng dụng khách email như Outlook hoặc OS Mail?


Vui lòng thử sử dụng tiện ích cấu hình tự động của ứng dụng khách email sẽ tự động định cấu hình. Nếu nó không hoạt động, sử dụng các cài đặt sau:

Máy chủ SMTP / POP3 / IMAP: xem tên máy chủ gần danh sách email

Tên người dùng: email của bạn

Máy chủ SMTP yêu cầu xác thực


Làm cách nào tôi có thể thiết lập quy tắc lọc như trả lời tự động hoặc chuyển hướng e-mail?


Vui lòng đăng nhập vào webmail và mở cài đặt -> bộ lọc.


Webmail nằm ở đâu?


Địa chỉ webmail của bạn có thể được tìm thấy gần danh sách các email. Bạn cũng có thể mở webmail.yourdomain.com (thay thế yourdomain.com bằng tên miền của bạn) và nó sẽ chuyển hướng bạn đến địa chỉ webmail tương ứng.


Catch-all e-mail là gì?


Nếu có một e-mail được gửi đến một tài khoản e-mail không tồn tại trong miền của bạn, nó sẽ được gửi đến một tài khoản e-mail được đánh dấu là bắt tất cả.