Cấu hình gửi email

Tại giao diện quản trị website, truy cập vào menu Settings -> WP SMTP như hình sau:

wp smtp

Các bạn có thể sử dụng tài khoản yahoo, google, hotmail,..để miễn phí gửi email cho website của mình.  Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị các bạn sử dụng tài khoản yahoo, ngày nay google đã bảo mật đăng nhập sử dụng cho bên thứ ba do vậy cách đơn giản và dễ nhất là sử dụng Yahoo SMTP.


Tiếp theo, chúng ta điền thông tin Yahoo SMTP vào form:

Giải thích:

  • From: địa chỉ yahoo mail của bạn.
  • From Name: tên người gửi.
  • SMTP Host: smtp.mail.yahoo.com
  • SMTP Secure: SSL
  • SMTP Port: 465
  • SMTP Authentication: Yes
  • Username: yahoo mail của bạn
  • Password: mật khẩu đăng nhập yahoo
Nhấn nút Save Changes khi hoàn thành.


Kiểm tra hoạt động

Giờ đến lúc bạn kiểm tra chức năng gửi mail có hoạt động hay không, bằng cách kéo xuống phía dưới bạn nhìn thấy form:


Điền địa chỉ email đến (To:), chủ đề (Subject:) và nội dung (Message:). Sau đó nhấn nút Send Test để bắt đầu gửi email, nếu thành công bạn sẽ nhận được thông báo:

"Message sent!" xuất hiện ở bên trên.