Bạn thắc mắc bạn đang online trên phần mềm skype mà trên website nick báo không offline.

Cách giải quyết:

  1. Bật cửa sổ chat skype.
  2. Lựa chọn Tools->Options (Công cụ->Tùy chọn...)
  3. Chọn "Privacy Settings" (Sự riêng tư)
  4. Tick vào option "Allow my status to be shown on the web" (Cho phép hiển thị trạng thái online của tôi trên web)
  5. Nhấn nút Save để lưu lại.


Bây giờ hãy kiểm tra ảnh trạng thái nick skype của bạn với URL sau:


http://mystatus.skype.com/smallicon/{your-nick}


Ví dụ:  http://mystatus.skype.com/smallclassic/huy.freedom

Kết quả: