Sử dụng Olark – công cụ chat tư vấn khách hàng đa năng trên website.

Những công cụ như thế này gọi là “Help desk software”. Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ chat được tích hợp trên website giúp bạn tương tác tốt với khách hàng của mình, điển hình như: zopim, liveagent..

Một trong số những công cụ bạn nên sử dụng là Olark.


Đây là công cụ mang chuẩn giao thức XMPP lại khá tiện ích và đa năng có thể tích hợp sử dụng ở mọi nơi trong gmail và XMPP client..


Đăng ký tài khoản chat

Đầu tiên bạn cần có một tài khoản, truy cập vào https://olark.com và tạo lấy một tài khoản miễn phí. Đăng ký cũng rất đơn giản chỉ cần có email là được.

Sau khi đăng ký hoàn tất, bạn nhận được một đoạn code và dán đoạn code đó vào website là có thể bắt đầu sử dụng được.


Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng tại đây.