Cài đặt plugin SEO tốt nhất cho mã nguồn wordpress:

https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/