Bảo mật website

Hường dẫn bảo mật cho website wordpress

Tạo captcha cho trang đăng nhập wordpress
Với mã nguồn wordpress các bạn có thể cài đặt plugin Captcha chống spam, download plugin này tại địa chỉ: https://wordpress.org/plugins/captcha/
Sun, 8 Mar, 2015 at 9:22 PM