Tên miền

Hướng dẫn active tên miền .tel, .pro, .xxx
Qui trình active domain .TEL   Tên miền .TEL là tên miền đặc biệt, chỉ dùng để lưu thông tin liên hệ của  khách hàng, chứ không phải là nơi lưu trữ nội ...
Sun, 22 Mar, 2015 at 12:10 PM
Hướng dẫn forgot password tên miền .VN
Hướng dẫn forgot password tên miền .VN    - Bạn đăng nhập vào trang quản lý domain https://dotvn.pavietnam.vn/login.php - Bạn click "Quên...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Hướng dẫn cấu hình IP và thay đổi cặp DNS của tên miền Quốc tế
Đang cập nhật...
Sun, 22 Mar, 2015 at 12:12 PM
Hướng dẫn gia hạn tên miền .VN
Hướng dẫn gia hạn tên miền .VN - Bạn gia hạn trực tiếp tại trụ sở chính hoặc các chi nhánh Hoangweb.com Văn Phòng Chính Địa chỉ : Số...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Hướng dẫn forgot password tên miền quốc tế
Hướng dẫn forgot password tên miền quốc tế - Bạn đăng nhập vào trang quản lý domain https://tenmien.hoangweb.com/login.php - B...
Sun, 22 Mar, 2015 at 12:13 PM
Hướng dẫn thay đổi cặp DNS của tên miền .VN
Để thay đổi cặp DNS của domain .vn, bạn vào: - http://tenmien.hoangweb.com - Đăng nhập vào bằng thông tin domain mà chúng tôi cung cấp ...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Hướng dẫn gia hạn tên miền Quốc tế
Hướng dẫn gia hạn tên miền Quốc tế - Bạn gia hạn trực tiếp tại trụ sở chính hoặc các chi nhánh HOANGWEB CO.,LTD Văn Phòng Chín...
Sun, 22 Mar, 2015 at 12:18 PM
Hướng dẫn thay đổi thông tin của tên miền .VN
Hướng dẫn thay đổi thông tin của tên miền .VN - Để thay đổi thông tin tên miền .VN trong trang hỗ trợ khách hàng.   + Bạn gửi yêu cầu ...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Hướng dẫn khai báo domain quốc tế trên trang thongbaotenmien.vn
Hướng dẫn khai báo domain quốc tế trên trang thongbaotenmien.vn    Bước 1: Đăng nhập trang khai báo : http://thongbaotenmien.vn Bước 2: Click vào &...
Sun, 22 Mar, 2015 at 12:19 PM
Hướng dẫn transfer tên miền .VN
Hướng dẫn transfer tên miền .VN 1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký (mẫu transfer) (2 bản). Kèm theo mẫu thay đổi thông tin (1 b...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM