Tên miền

Tên miền quốc tế sắp hết hạn tôi có thể chuyển đi nơi khác?
Hoàn toàn được, Bạn có thể chuyển đi nơi khác nhưng phải trước thời gian hết hạn 15 ngày
Sun, 22 Mar, 2015 at 12:26 PM
Qui định khi chọn tên miền để đăng ký tên miền .VN
Qui định khi chọn tên miền để đăng ký tên miền .VN Tên miền là do bạn tự chọn, tuy nhiên để tên miền có ấn tượng và hiệu quả bạn nên chọn. ...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Tên miền Quốc tế là gì? Phân việt các loại tên miền Quốc tế
Tên miền Quốc tế là gì? Phân việt các loại tên miền Quốc tế - Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký...
Sun, 22 Mar, 2015 at 12:27 PM
Tên miền .VN là gì? Phân việt các loại tên miền .VN
Tên miền .VN là gì? Phân việt các loại tên miền .VN    - Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Tôi Có thể đổi chủ thể tên miền quốc tế hay không?
Tên miền Quốc tế không ràng buộc thông tin chủ thể (WHOIS) là gì, bạn có thể đổi tên chủ thể, thông tin liên hệ, điện thoại... bất kỳ lúc nào. ...
Sun, 22 Mar, 2015 at 12:28 PM
Tên miền sắp hết hạn tôi có thể chuyển đi nơi khác?
Hoàn toàn được, Bạn có thể chuyển đi nơi khác nhưng phải trước thời gian hết hạn 15 ngày.
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Thủ tục chuyển từ đổi chủ thể domain .vn từ công ty sang công ty ( Chuyển từ Công ty mẹ sang công ty con và ngược lại )
Thủ tục chuyển từ đổi chủ thể domain .vn từ công ty sang công ty ( Chuyển từ Công ty mẹ sang công ty con và ngược lại ) 1. Công chứng tất c...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Thủ tục chuyển từ đổi chủ thể domain .vn từ công ty sang công ty ( TH Công ty đổi tên có thể hiện GPKD )
Thủ tục chuyển từ đổi chủ thể domain .vn từ công ty sang công ty ( TH Công ty đổi tên có thể hiện GPKD ) 1. Công chứng Giấy phép kinh doanh có th...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Thủ tục chuyển đổi chủ thể domain .vn từ công ty sang công ty ( 2 Công ty có cùng 1 chủ ( đại diện pháp luật ) )
Thủ tục chuyển đổi chủ thể domain .vn từ công ty sang công ty ( 2 Công ty có cùng 1 chủ ( đại diện pháp luật ) ) 1. Công chứng tất cả Giấy ph...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Thủ tục hủy tên miền .VN
Thủ tục hủy tên miền .VN Bạn điền vào Form hủy tên miền, nếu tên miền chủ thể là cá nhân, bạn điền thông tin vào Form_huydomain_canhan và ký tên k...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM