Tên miền

Tôi có thể gia hạn trước nhiều năm hay không?
Hoàn toàn được, Hoang web Ltd khuyến khích bạn có thể gia hạn tên miền trước nhiều năm.
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Tôi Có thể đổi chủ thể tên miền .VN vì đăng ký sai hay không?
Tên miền Việt Nam không cho phép đổi tên của chủ thể mà bạn chỉ có thể đổi những thông tin liên lạc như địa chỉ, số điện thoại, email... vì tên của chủ thể ...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Tôi Có thể đổi tên miền khác khi đăng ký sai hay không?
Đối với tên miền, bạn không thể đổi tên khi đăng ký sai, bạn sẽ phải trả tiền một lần nữa để đăng ký một tên đúng. Việc đăng ký là phải chính xác...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Tôi muốn mua bán, chuyển nhượng, biếu tặng tên miền Quốc gia Việt Nam cho chủ thể khác?
Theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam ( VNNIC ), tên miền Quốc gia Việt Nam chưa cho phép sang nhượng, mua bán, biếu tặng.
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Trước kia tôi mua tên miền Quốc gia Việt Nam với tư cách cá nhân, nay muốn chuyển về cho công ty được không?
Nếu tên bạn có trong danh sách hội đồng thành viên của công ty thể hiện trong GPKD, thì sẽ chuyển được chủ thể sang công ty của bạn. Hồ sơ: ...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Trước đây tôi đăng ký domain .name.vn, hiện giờ tôi cần gia hạn. Tuy nhiên, tôi lại không thấy nút gia hạn cho domain này, cho hỏi vì sao không cho gia hạn ?
Hỏi : Trước đây tôi đăng ký domain .name.vn, hiện giờ tôi cần gia hạn. Tuy nhiên, tôi lại không thấy nút gia hạn cho domain này, cho hỏi vì sao không cho gi...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Vì sao có sự chênh lệch mức phí giữa tên miền quốc tế và quốc gia
Mức phí tên miền phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ và quản lý của từng quốc gia. Cách thức tổ chức quản lý tên miền cấp cao Quốc tế dùng chung và tên miền cấp...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM
Vì sao tôi nên đăng ký tên miền Việt Nam?
Bạn nên đăng ký tên miền Việt Nam vì các lý do sau đây: Được pháp luật Việt Nam bảo vệ: Điều 12 - Luật Công nghệ thông tin quy định: Nghiêm cấm việc...
Wed, 21 Nov, 2018 at 4:16 PM