Trước khi tạo lưu trữ web cho tên miền của bạn, bạn phải đăng ký tên miền và đặt bản ghi NS cho máy chủ của chúng tôi:

ns1.secure22.com

ns2.secure22.com

ns3.secure22.com