Nếu bạn có nhiều tên miền liên kết lại với nhau để xếp hạng Google tốt hơn, bạn nên đặt một IP khác nhau cho mỗi tên miền của mình. Bằng cách này, Google sẽ ít có khả năng xác định tất cả các tên miền là của bạn và các liên kết ngược của bạn sẽ được tính.