DNS

Làm cách nào để thiết lập DNS?
Trước khi tạo lưu trữ web cho tên miền của bạn, bạn phải đăng ký tên miền và đặt bản ghi NS cho máy chủ của chúng tôi: ns1.secure22.com ns2.secure22.com ...
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:02 PM
SEO hosting là gì?
Nếu bạn có nhiều tên miền liên kết lại với nhau để xếp hạng Google tốt hơn, bạn nên đặt một IP khác nhau cho mỗi tên miền của mình. Bằng cách này, Google sẽ...
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:03 PM
Tôi đã thay đổi bản ghi DNS và bây giờ không có gì hoạt động. Làm thế nào để tôi sửa nó?
Mở bản ghi DNS của tên miền và nhấp vào 'Đặt lại cài đặt DNS'.
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:03 PM
Tôi có thể sử dụng các máy chủ NS như ns1.mycompanyname.com thay vì ns1.secure22.com không?
Có, chỉ cần liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thiết lập điều này cho bạn. Bạn sẽ chỉ cần tạo bản ghi DNS GLUE và chúng tôi sẽ cập nhật các máy chủ NS mặ...
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:04 PM