Yếu tố quan trọng nhất đối với tốc độ cơ sở dữ liệu là IOps (Hoạt động đầu vào / đầu ra mỗi giây). Do đó, tất cả dữ liệu MySQL được lưu trong bộ nhớ cache và chỉ được lưu trữ trên các ổ SSD. Điều này có nghĩa là một cơ sở dữ liệu cực nhanh và đánh bại tiêu chuẩn công nghiệp về tốc độ cơ sở dữ liệu.