Databases

Mã PHP mẫu để kết nối với cơ sở dữ liệu
Vui lòng không sử dụng hàm mysql_connect () cũ, nó không còn được hỗ trợ bởi dự án PHP. Thay vào đó, sử dụng mã này: $username = 'PR00XXX'; ...
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:21 PM
PhpMyAdmin ở đâu?
Trong phần 'Cơ sở dữ liệu' có một liên kết sẽ tự động đăng nhập bạn vào PhpMyAdmin.
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:21 PM
Máy chủ cơ sở dữ liệu nhanh như thế nào?
Yếu tố quan trọng nhất đối với tốc độ cơ sở dữ liệu là IOps (Hoạt động đầu vào / đầu ra mỗi giây). Do đó, tất cả dữ liệu MySQL được lưu trong bộ nhớ cache v...
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:21 PM
Tôi có thể kết nối với MySQL trực tiếp từ SW của mình không?
Bạn có thể thấy rằng một số chương trình như MySQL Workbench thuận tiện cho bạn hơn PhpMyAdmin. Vui lòng gửi cho chúng tôi địa chỉ IP công cộng và tên n...
Sun, 31 Tháng 5, 2020 at 2:22 PM