Có. Chúng tôi thực hiện sao lưu tự động cứ sau 4 giờ và giữ chúng trong 14 ngày. Đó là 84 bản sao lưu miễn phí, nhiều hơn so với tiêu chuẩn công nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tự động backup về tài khoản Google Drive của bạn.


Sao lưu được bật theo mặc định và không thể tắt.